Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Toelichting op
zoeken in website

 

 

 

Het doel van deze website is het informeren van (toekomstige) gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland over het reilen en zeilen van de vereniging en het geven van achtergrond-informatie.

Meldt u zich als Elsevier-gepensioneerde aan als lid van de VGEO:

Ja, ik word lid

Zoek m.b.v. Google naar een woord binnen deze website

In Memoriam Hildegund Spaargaren

Daags na de Algemene Ledenvergadering van 18-4-2018 bereikte ons het bericht dat Hildegund Spaargaren-Ehlich diezelfde woensdagochtend is overleden. Hildegund was VGEO-bestuurslid van april 2001 tot april 2016.

Ik bewaar inspirerende herinneringen aan Hildegund als redactielid van de Elsevier Senioren Nieuwsbrief. Sinds 2004 bedachten en vulden we de interviewrubriek “Wat vindt U daar nou van” Het werd één van de meest gelezen rubrieken. Per kwartaal bedachten we een in de actualiteit passend onderwerp. Sindsdien deed Hildegund alle interviews tot 2016. Dat zijn er in de loop der jaren bijna 200 geworden. Telkens interviewde zij een viertal willekeurige VGEO-leden, zo gespreid mogelijk over het land. In haar terugblik op die periode schreef zij dit altijd met veel plezier te hebben gedaan. “Het leverde altijd interessante contacten op, naast het officiële interview hoor je ook nog eens wat anders.” Menig VGEO-lid zal zich haar van de telefoon herinneren. Toen zij in 2016 stopte met haar bestuursfunctie, vond ze het tot mijn spijt ook tijd om haar vaste rubriek in de Elsevier Senioren Nieuwsbrief over te dragen. Haar enthousiasme zal me bijblijven.
Harry Nijhuis

Hildegund Spaargaren

Voor de VGEO is Hildegund 15 jaar, van 2001 tot 2016, actief geweest als lid van het bestuur. In die periode was ze tien jaar een heel actief lid van de PR-commissie, die de jaarvergaderingen en de uitstapjes voor de VGEO-leden voorbereidde en organiseerde. Daarbij was niets haar te veel; ze genoot ervan.
Veel van de bijeenkomsten van die commissie werden in haar gastvrije huis gehouden in Aerdenhout, waar de koffie en iets erbij gereed stonden. Haar inbreng in de discussies en in het zoeken naar geschikte locaties voor een uitstapje was groot. Voor opduikende problemen had ze vaak een oplossing.
Ze sprak vaak over haar tijd bij Elsevier Lausanne. Daar maakte ze vrienden voor het leven.
Ze deed veel voor de VGEO samen met Rina Terstall, die ons 1,5 jaar geleden ontviel. Hildegund had hier heel veel moeite mee en miste Rina nog elke dag.
Precies twee jaar geleden trad Hildegund uit het VGEO bestuur, maar bleef zeer betrokken bij de vereniging en bood constante hulp bij de uitjes.
Ze was een zeer hartelijk en warm mens en we zullen haar zeer missen.
Elly Tjoa en Gerard Roza,
namens de PR-commissie

Vaste rubrieken

Pensioenen-nieuws

(22-2-2018) Deze nieuwsrubriek geeft een samenvatting van in de media verschenen artikelen over pensioenen en over Elsevier, verzameld door Harry Nijhuis.

Reed-Elsevier is niet langer Nederlands
Reed-Elsevier bestaat niet langer als Nederlandse NV. De uitgeverij vaart nu volledig Brits onder een Brits vlag van RELX. Dit is bekend gemaakt tijdens de presentatie van de RELX-jaarcijfers. De wetenschappelijke uitgeverij Elsevier met 900 werknemers, blijft gevestigd in Amsterdam. Evenmin verhuizen de 400 elders nog werkzame Elsevier-werknemers. Hiermee verbreekt het hoofdkantoor in Londen de oorspronkelijke Brits-Nederlandse structuur, die in 1993 ontstond toen de uitgeverijen Reed en Elsevier fuseerden. De Britse tak bezat al de meeste macht met 53% van de aandelen. Een eerdere stap was in 2015 de naamsverandering in RELX (Reed Elsevier, LexisNexis en Exhibitions). De nu gekozen structuurwijziging zou beter passen bij het mondiale karakter van RELX.

Laatste bijdrage:
Samenvatting deel 43.

Onderwerpen:

  • Minder pensioen bij een individuele pensioenvoorziening

  • Minister nodig voor Ouderen en Maatschappij

  • VGEO-kandidaten niet voorgedragen als bestuurslid PGB

Nieuws van de NVOG

(24-4-2018) De VGEO was lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), maar de VGEO blijft de (op elke vrijdag te publiceren) nieuwsbrief nog ontvangen. De vorige nieuwsbrieven kunt u hier lezen. De meest recente uitgave is Nieuwsbrief nr. 15 (20 april 2018).

Nieuwsbrief van de KNVG

(1-4-2018) De VGEO is via het Pensioenfonds PGB lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Twee keer per maand verschijnt een nieuwsbrief. Klik hier voor de meest recente KNVG-nieuwsbrief plus voor alle eerder verschenen edities.

De KNVG informeert u over binnen 3 weken benodigde handtekeningen voor een referendum, dat in de maak is om daarmee de (in het regeerakkoord overeengekomen) afschaffing van de wet-Hillen te verijdelen.

 VGEO Nieuwsbrief

(19-03-2018) De VGEO Nieuwsbrief wordt vier keer per jaar naar de leden van de VGEO gemailed/gestuurd. De nieuwsbrieven zijn ook online te lezen; zie het overzicht van eerdere nummers. Lees hier het meest recente nummer (maart 2018)


Nieuwe informatie:

Berichten die nog van belang kunnen zijn staan bij Actueel/Nieuws. De laatste berichten zijn:

  • Ombudsman Pensioenen - persbericht
  • SPEO brengt pensioenen onder bij PGB
  • Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt
  • Ons zorgstelsel

Uitstapje naar Zwolle

Museum De FundatieOp 23 augustus was het weer zo ver: een uitstapje met de leden. Ditmaal was Zwolle aan de beurt. Deze Hanze-stad heeft een mooi oud centrum en een interessant museum. Lees verder het verslag en bekijk daar ook de foto's.

Besparen op verzendkosten

De penning-meester wil alle leden die hun e-mail adres nog niet hebben doorgegeven op het hart drukken dit alsnog te doen. In een bericht van de penningmeester wordt dit toegelicht.

Algemene Ledenvergadering 2018

(20-4-2018) Op woensdag 18 april 2018 hebben een zestigtal VGEO-leden in Nijkerk de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) bijgewoond. Na die vergadering hebben de leden twee presentaties gevolgd: over de stand van zaken in pensioenland door Fokko Covers en over de strategie van RELX, met extra aandacht m.b.t. de vestiging in Amsterdam, door Alexander van Boetzelaer (directeur Strategie en Head of House voor de Nederlandse vestiging). Zie enkele foto's. Een tekstueel verslag volgt een dezer dagen.

Nostalgische foto's (update 5-2-2018)

Bij Reed Elsevier is een behoorlijke hoeveelheid foto's gevonden. Jan de Waal en wijlen Rina Terstall (zij overleed op 29-12-2016) hebben aanvankelijk foto's uitgezocht, gescand en hier gepubliceerd. Ook anderen hebben hun fotoverzameling ter beschikking gesteld. De huidige webmaster heeft in elk van de jaren 2016, 2017 en 2018 nog weer weer honderden opnamen toegevoegd. Diverse activiteiten van Universus (Eindejaarsfeesten, beach volleybal) en afdelingsuitjes zijn nu terug te zien. In totaal staan ca. 8000 foto's online! Daarnaast staan alle beschikbare foto's van de VGEO-uitjes en van de ledenvergaderingen op de site; kijk hier voor het resultaat tot dusver!.

Abonnementskorting op ‛Landleven’ voor gepensioneerden Reed Business

(26-1-2018) De gratis ontvangst van ‛Landleven’ door (ex-)werknemers van voormalige uitgever Reed Business is onverhoopt beëindigd door een nieuwe uitgever. Op navraag van VGEO blijkt een abonnementskorting nog wel mogelijk. Zie de rubriek Actueel / Nieuws voor de details.

 
       
 
  logokbbeschouwt deze website als digitaal erfgoed; daarom wordt deze site sinds mei 2016 gearchiveerd door de KB, wat inhoudt dat regelmatig opeenvolgende versies voor de lange termijn zullen worden bewaard. Zo kunnen toekomstige generaties deze site blijven raadplegen zonder gevaar voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.  
 
 
 
Contact: webmaster (Paul Klein)