Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Actueel / nieuws

 

In deze rubriek wordt actueel nieuws opgenomen en berichten die nog van belang kunnen zijn voor de leden.


Ombudsman Pensioenen - persbericht

(10-10-2016) Iedereen met een klacht over zijn pensioen of een geschil met zijn pensioenfonds kan zijn probleem voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Deze behandelt kosteloos en onafhankelijk klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Zie het persbericht.

 

Nieuw platform voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners

(14-12-2015) Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd. Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen.

Ledenlijst VGEO wordt toegankelijk gemaakt

Het VGEO-bestuur heeft besloten de ledenlijst openbaar te maken voor leden die daar kennis van willen nemen. Het heeft zijn schroom rond het beschermen van ledenprivacy hiermee overwonnen, mede na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Lees meer

 

Ons zorgstelsel

(11-10-2014) In opdracht van het wetenschappelijk bureau van 50plus, wordt in een rapport een beeld geschetst van het Nederlandse zorgstelsel. Het rapport beoogt hiermee meer inzicht te verschaffen in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg,
signaleert knelpunten en doet aanbevelingen. Hierbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de zorg voor ouderen.
Zie het rapport

 

Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden.

(23-10-2014) Bij overlijden moeten er veel zaken geregeld worden en moet er zicht zijn op zaken zoals polissen, bankrekeningen, abonnementen enz. Door de KVEO is een document opgesteld dat als een soort checklijst kan dienen. Hier kunt u het Word-document downloaden.

Veilig wonen en leven

(22-11-2012) De politie van Amsterdam-Amstellanden heeft een brochure opgesteld over veilig wonen en werken. Zij geeft hierin een groot aantal tips, over hoe de kans op een inbraak te verkleinen en de veiligheid op straat te vergroten. Lees hier meer.

Abonnementskorting op ‘Landleven’

(26-1-2018) ‘Landleven’, een voormalige uitgave van Reed Business, werd eind vorig jaar overgenomen door Het Media Bedrijf BV te Baarn. Gepensioneerde ex-werknemers van Reed Business die het blad tot dan gratis ontvingen, zijn daarvan niet op de hoogte gesteld. Tot hun onaangename verrassing ontvingen zij het blad eenvoudigweg niet meer en tastten verder in het duister. Navraag door VGEO leerde dat er bij de nieuwe uitgever achterstand was ontstaan bij het verwerken van informatie. Na enige aandrang ontvingen wij het volgende bericht: de werknemers van Reed Business ontvangen niet langer een gratis abonnement. Wel kunnen zij gebruik maken van een abonnementskorting op Landleven: 10 nummers voor € 29,50. Daarna krijgen zij structureel 25% korting op de abonneeprijs. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

 

 

 

 

 
 
       
 
 
Contact: webmaster