Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Elsevier Connect

 

Met het verdwijnen van het personeelsblad ES World, een paar jaar geleden, verdween tevens informatie van het bedrijf aan de Elsevier (Science) gepensioneerden. In plaats daarvan werd wekelijks een nieuwsbrief van een A4 (dubbelzijdig) gemaakt die medewerkers bij de ingang van de Elsevier kantoren uit een korfje konden pakken. De nieuwsbrief (Elsevier Connect) bevatte feitelijk nieuws over het reilen en zeilen van het bedrijf , geen informatie over het personeel.

Door één van de bestuursleden van de VGEO (Hildegund Spaargaren) is jarenlang een samenvatting van deze nieuwsbrieven gemaakt die via e-mail naar geïnteresseerde gepensioneerden werd gestuurd, onder de naam Elsevier Highlights Connect.

Sinds oktober 2012 wordt de betreffende nieuwsbrief niet meer in papierformaat uitgebracht bij Elsevier. Maar er is wel inmiddels een Website “Elsevier Connect” ontwikkeld, die regelmatig een update ondergaat. Het was dus niet langer zinvol om daarvan een samenvatting te maken en die via e-mail te sturen. De Website: Elsevier Connect is voor iedereen toegankelijk en biedt heel veel informatie. De link is:

http://elsevierconnect.com/

Er zullen geen uitgaven van Elsevier Highlights Connect via e-mail verstuurd worden.

 
 
       
 
 
Contact: webmaster