Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Introductie VGEO

Doel VGEO

Doel is: Het behartigen in de meest uitgebreide zin, van de gemeenschappelijke belangen van 'niet-actieven' in het algemeen en van haar leden, of groepen van leden in het bijzonder.

Wie zijn lid?

Lid zijn: iedereen die een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangt voortvloeiende uit dienstverband van een van de Elsevier ondernemingen

Wat doet VGEO voor de leden?

In het algemeen:

  • houden van ledenvergaderingen en contactbijeenkomsten;
  • bevorderen van onderling contact;
  • het laten horen van de mening van leden over pensioenaangelegenheden op de juiste plaats in overlegorganen;
  • het informeren van leden over wat er omgaat in de vereniging (via Elsevier Senioren Nieuwsbrief en deze website).

Kortom: voor belanghebbenden genoeg reden om ook lid te worden: zie Lid worden.

Relatie met het  Pensioenfonds

Gepensioneerden ontvangen een pensioen van het Pensioenfonds PGB.

VGEO heeft geen directe vertegenwoordiging in het bestuur en Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds PGB.

Correspondentie

Het correspondentie-adres van VGEO is:

Mevrouw M.van Dort-van der Pels, Secretaris VGEO,  Lange Dreef 18,
6641 WL Beuningen;  E-mail: secretaris@vgeo.nl

 
 
       
 
 
Contact: webmaster