Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

Organisatie VGEO


Bestuur

In het onderstaande de lijst met bestuursleden per 18 april 2018

Zie ook een korte CV van de bestuursleden, voorzover beschikbaar.

Naam / Voornaam
Titel
Telefoon Ex-werkgever / Jaar van aftreden

H. van der Rijst Henk
Voorzitter

030-6352441

RB - 2021

P.A.G. Klein Paul
Secretaris
Webmaster / redactie website

035-5389607

Elsevier Science - 2021

G. de Rooij Ger
Penningmeester

022-9553054

Elsevier Science - 2021

Harry NijhuisH. Nijhuis Harry
Lid
Hoofdredactie Elsevier Senioren Nieuwsbrief

0315-241472

EBI Doetinchem - 2021

G. Roza Gerard
Lid

020-6450971

Elsevier Science - 2020

E. Tjoa Elly
Lid
020-6414889

Elsevier Science - 2020

J.M. Hogendorp Jeroen
lid
020-6905139

Elsevier Science - 2019

H. Gerbrandy Hiske
lid
020-6792542

Elsevier Science - 2021

Commissies

Commissie Public Relations:
Elly Tjoa
Ger de Rooij
Henk van der Rijst
Beverly Holstein
Gerard Roza

Redactie Elsevier Senioren Nieuwsbrief:
Harry Nijhuis (hoofdredactie)
Jeroen Hogendorp

Jos Wachelder (vormgeving/productie)

 

Kascommissie boekjaar 2018:
Henk Brouwer
Hans Nieuwenhuizen
reservelid: Rob Marx

Website beheer:
Paul Klein (webmaster)

 

Bestuurders VGEO vanaf het jaar van oprichting tot heden
(op volgorde van jaar van benoeming,
daarna op volgorde van langste bestuursperiode)

Naam en
bestuurstitel
Datum van
benoeming
Datum van
aftreden
S.H. Katwijk
-

16-11-1994

24-4-2008

A.Th.J. Boogers (Ton)
voorzitter

16-11-1994

17-4-2002

D.H. Huis
penningmeester

16-11-1994

12-4-2000

Jan Groeneveld
-

16-11-1994

16-4-1999

J.G.J.M. Kuijpers
-

16-11-1994

6-10-1998

J.A. Krull
secretaris

16-11-1994

19-4-1996

Y. Peters-Bouhuys (Yoyce)
-

16-11-1994

24-1-1996

B.J. Roelen
-

16-11-1994

5-8-1995

T. de Wilde-Sijpesteijn (Tilly)
-

19-4-1996

18-4-2013

J.C. Maas
-

19-4-1996

24-4-2008

H.C.C.M. Draper (Henri)
-

19-4-1996

26-4-2004

G.J. van der Veen
-

19-4-1996

17-4-2002

Th. Geuzebroek (Thom)
secretaris

19-4-1996

12-4-2000

J.J.C. van der Wilk
-

19-4-1996

16-4-1999

H.G.J. Pot
-

19-4-1996

1-7-1998

A.C. Pouwels (Ab)
-

23-4-1998

16-4-2013

I.A. Brouwer-Euwes (Ingrid)
-

16-4-1999

17-4-2002

W.H. Kooy (Wim)
penningmeester

12-4-2000

26-4-2006

J.H. de Waal (Jan)
secretaris

12-4-2000

26-4-2006

H. Spaargaren-Ehlich (Hildegund)
-

26-4-2001

13-4-2016

H. Nijhuis (Harry)
-

16-4-2002

-

G. Roza (Gerard)
-

17-4-2002

-

J.W.M. Nefkens (Jan)
voorzitter

17-4-2002

24-4-2013

Rina Terstall
-

26-4-2006

29-12-2016
(datum van
overlijden)

J.F. Willemsen
penningmeester

26-4-2006

22-4-2009

P.J. van der Kleij (Peter)
secretaris

26-4-2006

24-4-2008

E.H. Tjoa (Elly)
-

24-4-2008

-

C.J. Ankersmit (Chris)
secretaris

24-4-2008

19-4-2017

B.Th.M. Brouwer (Ben)
penningmeester

22-4-2009

15-4-2015

H. van der Rijst (Henk)
voorzitter

18-4-2012

-

J. Kuipers (Jaap)
-

18-4-2012

13-4-2016

H.B.J. Wijnands (Henny)
voorzitter

24-4-2013

13-4-2016

G. de Rooij (Ger)
penningmeester

15-4-2015

-

J.M. Hogendorp (Jeroen)
-

13-4-2016

-

M. van Dort-van der Pels (Mary)
secretaris

27-4-2017

18-4-2018

H. Gerbrandy (Hiske)
-

18-4-2018

-

P.A.G. Klein (Paul)
secretaris

18-4-2018

-

 
 
       
 
 
Contact: webmaster