Logo VGEO

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

 
 
 
       
 
 
Home
Introductie
Statuten/reglementen
Organisatie
Leden
Actueel/nieuws
Pensioenen-nieuws
60-plussers
Agenda
Wat doet u daar
Nostalgische foto's
Elsevier Connect
Links
Archief
Lid worden
Zoek in website

 

 
 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen

Overzicht van de inhoud

Statuten
Huishoudelijk Reglement

Oprichting

Naam, zetel en duur

Doel

Leden en lidmaatschap

Rechten en verplichtingen van de leden

Structuur van de vereniging

Bestuur, dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

Bestuursvergaderingen

De algemene ledenvergadering

Statutenwijzigingen

Ontbinding en vereffening

Huishoudelijk reglement

 

Algemene ledenvergadering

Contributie

Commissies

Het bestuur

Kostenvergoeding leden bestuur en leden commissies

 

De complete tekst van de statuten  en het huishoudelijk reglement is hier te lezen (PDF-document)

 
 
       
 
 
Contact: webmaster