vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto o.a. Ton Boogers
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 16 april 2014

  Zie ook de foto's van Gerard Roza en van Ron Wijk

 • foto o.a. Ab Pouwels
 • De voorzitter Henny Wijnands opende de jaarlijkse vergadering, waar 85 personen bij aanwezig waren, en heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de ere-leden Ton Boogers en Ab Pouwels. Na de leden herdacht te hebben die sinds de vorige vergadering zijn overleden, gaf ze een overzicht van wat er in 2013 zich had afgespeeld met betrekking tot de pensioenen en vooral hoe VGEO heeft gereageerd op de begin 2013 aangekondigde korting. Brieven naar de REN-directie en de commissarissen haalden niets uit, een gesprek met de directeur van REN leverde ook geen resultaat op. Ook met de Centrale Ondernemingsraad werd gesproken. Deze had nog geen voorstel ontvangen van de REN-directie voor een nieuw pensioensysteem, na de afwijzing van het voorstel van SPEO.

 • handtekening zetten
 • Hierna ontstond een flinke discussie over de vraag hoe nu verder te gaan. Juridische acties om de kortingen door REN te laten compenseren werden besproken. Het voorstel om een beroep te doen op de rechten die veel gepensioneerden hebben, die in het arbeidscontract van Elsevier NV staan (de NV bestaat nog steeds) heeft geen zin. Daarin staat alleen dat Elsevier toezegt dat men recht heeft op pensioen volgens de regels van SPEO. Voorgesteld wordt om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april flink de aandacht op de gepensioneerden te vestigen. Het VGEO-bestuur zal een brief naar SPEO sturen waarin zij aandringt op een juridische procedure tegen REN. Daarvoor zetten de aanwezigen hun handtekeningen op een lijst. Leden zullen ook via Nieuwsbrief of e-mail gevraagd worden SPEO schriftelijk te steunen.

 • Fokko Covers
 • I.v.m. de tijd werden de andere agendapunten in recordtijd afgewerkt. Het verslag van de vorige ALV en de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd en de kascommissie gaf haar accoord. De PR-commissie kondigde het uitje aan voor augustus waar we naar het Stadsarchief in Amsterdam zullen gaan, door de grachten met een rondvaartboot, en een borrel na. Voor de drie aftredende bestuursleden (Elly Tjoa, Gerard Roza en Jaap Kuipers) waren geen tegenkandidaten en ze werden dus herkozen.

  De directeur van SPEO, Fokko Covers, gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar. Aspecten hierbij waren het beleggingsbeleid in die periode en het feit dat op enig moment het beleggen werd uitbesteed. Hij liet ook zien welk effect de ‛premie-holiday’ had, en dat de AEX het na 2008 slechter deed dan de Dow Jones, terwijl SPEO juist meer internationaal was gaan beleggen, wat daarmee goed uitpakte.

 • Sjors de Heuvel
 • een klein boekje
 • het drankje
 • Na de voortreffelijke lunch gaf een jonge medewerker van Reed Elsevier, Sjors de Heuvel, een interessant overzicht van de Elzevier Heritage Collection, de fraaie boekwerken die in de loop van de tijd door de naamgevers van de uitgeverij Elsevier in Leiden zijn gemaakt. Veel van deze boeken en kleine boekjes (waren toen goedkoper te maken!) werden van diverse verzamelaars gekocht. De Leidse universiteit trok in de 17e eeuw veel geleerden aan, zoals Descartes en Christiaan Huygens. Lodewijk Elzevier, begonnen als boekbinder, liet later drukwerk door anderen verrichten. De boeken hebben een extra waarde door de vele annotaties die er door studenten en geleerden in zijn geschreven. Na de verhuizing uit de Jan van Galenstraat-bibliotheek kwam de collectie in de kelder van het gebouw aan de Radarweg terecht, maar is nu te zien op de 23e verdieping.

  Na afloop bleef men nog even na voor een drankje.