vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
Voor personeelsbladen uit de jaren tachtig en later, klik op een logo hieronder voor het gewenste tijdvak.
juni 1986–mei 1991 juli 1991–december 1994 april 1995–november 1997
 • logo ESP World
 • logo Elsevier Science World
 • logo ESW
januari 1998–februari 1999 juni 1996–juli 2012
 • logo es World
 • logo ES Today

‛es WORLD’ is de voortzetting van ESW ELSEVIER SCIENCE world (waarvan het laatste nummer Vol. 12, No. 5 uitkwam in november 1997). es WORLD is ruim één jaar verschenen, t/m Vol. 14, No. 1 (January/February 1999). Het blad verscheen op A4-formaat en kwam in 1998 zes keer uit. De opmaak werd verzorgd door Henk Greuter (Vol. 13 Nos. 1 t/m 3 en No. 5), voor Vol. 13 No. 4 door Anton Ross. Er is geen vormgever vermeld in Vol. 13 No. 6 en in Vol. 14 No. 1. De eindredactie werd voor alle 7 uitgaven verzorgd door Kimberly M. Beckwith en terzijde gestaan door Mary Martens voor 13/3 t/m 13/5 als Associate Editor. Wie omslagfoto's aanklikt, ziet de inhoud (pdf-bestand) in een apart scherm verschijnen.

 • omslag es 13/1
 • omslag es 13/2
 • omslag es 13/3
 • omslag es 13/4

Vol. 13 No. 1 (January 1998)
Vol. 13 No. 2 (March/April 1998)
Vol. 13 No. 3 (May/June 1998; met inlegfolder Year 2000)
Vol. 13 No. 4 (July/August 1998)
 • omslag es 13/5
 • omslag es 13/6
 • omslag es 14/1

Vol. 13 No. 5 (September/October 1998; pags. 15 t/m 18 ontbreken hier)
Vol. 13 No. 6 (November/December 1998)
Vol. 14 No. 1 (January/February 1999, Final Issue)
 • ES Today

 • Eindredacteur Kimberly M. Beckwith meldt op pag. 4 van Vol. 14, no. 1 dat na bijna 14 jaar dat het laatste nummer van ES World in zijn huidige vorm is geworden.
  Interne publicaties worden voortgezet op het intranet onder de naam ELSEVIER SCIENCE today (later: ‛ELSEVIER today’ en daarna ‛ELSEVIER connect’), dat ook in gedrukte vorm tot juli 2012 (issue 791) als wekelijkse uitgave beschikbaar is gebleven.