vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
Voor personeelsbladen uit de jaren tachtig en later, klik op een logo hieronder voor het gewenste tijdvak.
juni 1986–mei 1991 juli 1991–december 1994 april 1995–november 1997
 • logo ESP World
 • logo Elsevier Science World
 • logo ESW
januari 1998–februari 1999 juni 1996–juli 2012
 • logo es World
 • logo ES Today

‛ESW ELSEVIER SCIENCE world’ is de voortzetting van ELSEVIER SCIENCE WORLD (waarvan het laatste nummer Vol. 9, No. 4 uitkwam in december 1994). ESW is ruim drie jaar verschenen, t/m Vol. 12, No. 5 (November 1997). Het blad verscheen op A4-formaat en kwam meestal vier keer per jaar uit. De opmaak werd verzorgd door Henk Greuter (behalve Vol. 12 No. 3), voor Vol. 11 terzijde gestaan door Dave Larr en voor Vol. 12 door Steven van Dijk; Anton Ross verzorgde Vol. 12 No. 3. De eindredactie werd verzorgd door Polly S. Hewson (en terzijde gestaan door Gini Werner voor 11/1 en door Kimberly M. Beckwith voor 12/1 en 12/2). Vanaf 12/3 verzorgde laatstgenoemde de eindredactie, voor 12/5 terzijde gestaan door Katie Flynn. Wie omslagfoto's aanklikt, ziet de inhoud (pdf-bestand) in een apart scherm verschijnen.

 • omslag ESW 10/1
 • omslag ESW 10/2
 • omslag ESW 10/3
 • omslag ESW 10/4

Vol. 10 No. 1 (April 1995)
Vol. 10 No. 2 (July 1995)
Vol. 10 No. 3 (October 1995)
Vol. 10 No. 4 (December 1995)
 • omslag ESW 11/1
 • omslag ESW 11/2
 • omslag ESW 11/3
 • omslag ESW 11/4

Vol. 11 No. 1 (March 1996)
Vol. 11 No. 2 (June 1996)
Vol. 11 No. 3 (Novembber 1996)
Vol. 11 No. 4 (January 1997)
 • omslag ESW 12/1
 • omslag ESW 12/2
 • omslag ESW 12/3
 • omslag ESW 12/4
 • omslag ESW 12/5

Vol. 12 No. 1 (March 1997)
Vol. 12 No. 2 (May 1997)
Vol. 12 No. 3 (August 1997)
Vol. 12 No. 4 (ongedateerd,
special issue
Reorganization explained,
met uitklapvel voor
pagina's 14 t/m 18)
Vol. 12 No. 5 (November 1997)

Vanaf Vol. 13 is de naam van dit personeelsblad wederom gewijzigd, nl. in es WORLD; zie daar alle verdere uitgaven tot en met het laatste nummer Vol. 14 No. 1, dat in January/February 1999 in deze vorm is verschenen.