vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen


  • Een qua lay-out en inhoud getrouwe kopie van het Elsevier Science Intranet (voorganger van NonSolus) uit 1999

Ondernemingsraad Science en Centrale Ondernemingsraad Reed Elsevier;
jaarverslagen OR-Science 1993 t/m 1998 en van de COR 1998;
de volledige tekst van de CAO Boeken- en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf 1998–2000.
Algemene Zaken Elsevier Science
Personeel & Organisatie en Handboek Sociaal Beleid Elsevier Science
Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen (SPEO)